Velkommen til Isfuglen

Glostrups nye private integrerede daginstitution

Isfuglen er en privat integreret daginstitution beliggende i hjertet af Glostrup, nærmere bestemt Dalvangsvej 56, 2600 Glostrup.

Institutionen er en del af Trygge Institutioner, der også tæller Børnehuset Svanen, Børnehuset Arken, Børnehuset Giraffen og Dragen Naturbørnehave. Fælles for dem alle er, at vi prioriterer små institutioner i trygge og hjemlige rammer. Da dørene blev slået op for nyligt, er billederne af de glade børn her på siden fra vores andre institutioner.

Trygge Institutioner, og i dette tilfælde Isfuglen, er perfekt til forældre der ønsker nærvær og opmærksomhed på det enkelte barn, samt en stor grad af medindflydelse på deres børns hverdag.

Vi har plads til maks. 26 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn, som hver dag vil få serveret hjemmelavet og primært økologisk mad.

Kronen på værket er den nye legeplads, bygget på en fantastisk naturgrund, hvor børnene kan boltre sig. Og for at komme helt ned i børnehøjde, er der etableret en separat legeplads til de helt små.

Vi slog dørene op i starten af 2017 i flotte, nyrenoverede lokaler. For at få en fornemmelse af, hvilken stemningen dit barn kommer til at trives i, se vores video fra nogle af vores øvrige institutioner; Svanen, Dragen og Giraffen nedenfor (virker muligvis ikke på mobilen).

Trygge Institutioner

Små institutioner, i Trygge og Hjemlige rammer

 

Skriv dig på ventelisten 🙂

Skriv dig på ventelisten her

Om private institutioner

Trygge Institutioner fungerer på samme vilkår som en kommunal institution hvad angår åbningstider, søskenderabat og økonomisk fripladsmuligheder.

Den store forskel er, at vi holder fast på små børnegrupper i trygge hjemlige rammer, frem for de kæmpeinstitutioner der skyder op indenfor det offentlige.

Derudover bestræber vi os på at levere et førsteklasses serviceniveau til jer forældre.

Undersøgelse af brugertilfredshed i daginstitutionerne fra 2013, og forskning fra Institut for Uddannelse og Pædagogik 2015, dokumenterer en række fordele ved private daginstitutioner, herunder:

● Større engagement hos de ansatte og bedre lederskab.

● Bedre service, kost og hygiejne.

● Højere grad af selv- og medbestemmelse.

● Typisk mindre dagtilbud, der giver større nærvær og voksenkontakt.

Trygge Institutioner er båret af ildsjæle, med højt engagement og servicestandard, da vi ønsker de bedste forudsætninger for børnene, og tryghed for jer forældre.

Antal pladser

Da vi vægter nærvær og opmærksomhed til det enkelte barn, tilbyder Isfuglen plads til maks. 26 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn.

Er du interesseret i at give dit barn de bedste forudsætninger, kan du skrive dig på vores populære venteliste – her.

NB! Opskrivning af dit barn på ventelisten garanterer ikke en plads, da ventelisten behandles på baggrund af anciennitet. Der kan dog være tilfælde hvor pædagogiske hensyn eller hensynet til en ligelig alders eller kønsfordeling afgør hvem der får tilbudt en plads.

Opskrivning er ligeledes ikke bindende og påvirker ikke dit barns plads i den kommunale venteliste.  Først i det tilfælde, hvor du accepterer en plads hos Isfuglen, sendes der besked videre til pladsanvisningen i din hjemmekommune om, at du har fundet en alternativ vuggestue- eller børnehaveplads til dit barn.

Hvorfor Trygge Institutioner?

 

Grundlaget for Trygge Institutioner blev etableret i 2010 med en mission om at give det enkelte barn de bedste forudsætninger for netop deres udvikling.

Trygge Institutioner er der for børnene, på deres præmisser, men også for deres forældre.

Vi mener, at vi kan gøre det bedre og give børnene en bedre barndom og forældrene en mindre stresset hverdag. Det er derfor vi er her.

Det kan vi, fordi vi kombinerer mindre enheder, der kan give det nærvær og den tryghed børnene har brug for, med en fleksibel bagvedliggende organisation, der varetager administrative opgaver og sørger for en løbende videns- og erfaringsudveksling mellem institutionerne.
Der er kun ét led fra afdelingslederne til “toppen”. Beslutninger kan ofte tages fra dag til dag, med mindre det kræver forældrebestyrelsens mellemkomst eller undersøgelse af en række alternativer.

Vi arbejder målrettet mod at holde de administrative byrder for de enkelte institutioner på et minimum, så kræfterne kan bruges på det pædagogiske arbejde og nærværet med børnene.

Herunder kan I se en video fra vores andre institutioner for at få en fornemmelse for, hvordan dagligdagen på vores institutioner ser ud.