Velkommen til Isfuglen

Glostrups private integrerede daginstitution

Isfuglen er en privat integreret daginstitution beliggende i hjertet af Glostrup, nærmere bestemt Dalvangsvej 56, 2600 Glostrup.

Isfuglen er en lille privat daginstitution beliggende i hjertet af Glostrup. Vi har 26 vuggestuepladser og op til 40 børnehavepladser.

Vores børnehave har ud over skønne rammer i Glostrup, også egen bus. Bussen har mulighed for at tage os på opdagelse, men vi er også så heldige at være en del af Trygge Institutioners Naturbørnehave i Albertslund. En Bondegård midt i vestskoven, hvor vi kan tage ud og boltre os , få jord under neglene og røde kinder (se mere nedenfor).

Hjemme på Dalvangsvej har vi også en skøn legeplads,  på en fantastisk naturgrund med høje træer, bålhytte, sandkasser og legehuse, hvor børnene kan boltre sig. Og for at komme helt ned i børnehøjde, er der etableret en separat legeplads til de helt små

Som barn i børnehaven, er man en del af et fællesskab. Vi ser det enkelte barn og tager udgangspunkt i barnets behov. Derfor skiftes børnene til at tage på ture med bussen, og medarbejderene i børnehaven, vurderer hvem der skal med i hvilken periode. Dette aftales i tæt dialog med jer forældre.

Læs om vores naturbørnehave nedenfor.

Vores naturbørnehave

Er dit barn til naturoplevelser, frisk luft og jord under neglene?

I efteråret 2019 afsluttede vi udbygning af Trygge Institutioners Naturbørnehave, der ligger i en lysning midt i Vestskoven.

I naturbørnehaven kan vi tilbyde en hverdag udover det normale, med naturoplevelser, masser af frisk luft og fysisk aktivitet.

Men hvad så når det regner og sner?

Naturbørnehaven har til huse i en nedlagt naturskole der i 2019 blev totalrenoveret. Indearealerne tilbyder alt hvad der kan forventes af en moderne nybygget daginstitution. Så her får I det bedste fra to verdener.

Generelt om naturbørnehaver/skovbørnehaver

I analysen “Børn & Udeliv”, dokumenterer lektor Vita Nielsen og lektor Bent Vigsø fra CVU Vest, en række opsigtsvækkende fordele ved skovbørnehaver.

… Forskning viser altså, at børn udviklingsmæssigt har stort udbytte af et aktivt udeliv. Når børn leger og bevæger sig i naturmiljøer,udsættes de for mange stærke, varierende og direkte sanseoplevelser, der har stor betydning for udvikling af blandt andet motorik, opmærksomhed og påhitsomhed. En god motorik er en vigtig forudsætning for trivsel og læring.

Det er utrolig vigtigt, at børn har adgang til naturen, understreger de to forskere. For det første tilbyder naturen et godt og ujævnt underlag som tumleplads for leg og fysisk aktivitet. Det stimulerer blandt andet sanser, muskler, knogler og led og styrker dermed den fysiske og motoriske udvikling. For det andet er naturen en næsten ubegrænset kilde til læring og viden

                                                   Gå til Naturbørnehaven

Om private institutioner

Trygge Institutioner fungerer på samme vilkår som en kommunal institution hvad angår åbningstider, søskenderabat og økonomisk fripladsmuligheder.

Den store forskel er, at vi holder fast på små børnegrupper i trygge hjemlige rammer, frem for de kæmpeinstitutioner der skyder op indenfor det offentlige.

Derudover bestræber vi os på at levere et førsteklasses serviceniveau til jer forældre.

Undersøgelse af brugertilfredshed i daginstitutionerne fra 2013, og forskning fra Institut for Uddannelse og Pædagogik 2015, dokumenterer en række fordele ved private daginstitutioner, herunder:

● Større engagement hos de ansatte og bedre lederskab.

● Bedre service, kost og hygiejne.

● Højere grad af selv- og medbestemmelse.

● Typisk mindre dagtilbud, der giver større nærvær og voksenkontakt.

Trygge Institutioner er båret af ildsjæle, med højt engagement og servicestandard, da vi ønsker de bedste forudsætninger for børnene, og tryghed for jer forældre.

Antal pladser

Da vi vægter nærvær og opmærksomhed til det enkelte barn, tilbyder Isfuglen plads til maks. 26 vuggestuebørn og op til 40 børnehavebørn.

Er du interesseret i at give dit barn de bedste forudsætninger, kan du skrive dig på vores populære venteliste – her.

NB! Opskrivning af dit barn på ventelisten garanterer ikke en plads, da ventelisten behandles på baggrund af anciennitet. Der kan dog være tilfælde hvor pædagogiske hensyn eller hensynet til en ligelig alders eller kønsfordeling afgør hvem der får tilbudt en plads.

Opskrivning er ligeledes ikke bindende og påvirker ikke dit barns plads i den kommunale venteliste.  Først i det tilfælde, hvor du accepterer en plads hos Isfuglen, sendes der besked videre til pladsanvisningen i din hjemmekommune om, at du har fundet en alternativ vuggestue- eller børnehaveplads til dit barn.

SKRIV DIT BARN PÅ VENTELISTEN

Hvorfor Trygge Institutioner?

Grundlaget for Trygge Institutioner blev etableret i 2010 med en mission om at give det enkelte barn de bedste forudsætninger for netop deres udvikling.

Trygge Institutioner er der for børnene, på deres præmisser, men også for deres forældre.

Vi mener, at vi kan gøre det bedre og give børnene en bedre barndom og forældrene en mindre stresset hverdag. Det er derfor vi er her.

Det kan vi, fordi vi kombinerer mindre enheder, der kan give det nærvær og den tryghed børnene har brug for, med en fleksibel bagvedliggende organisation, der varetager administrative opgaver og sørger for en løbende videns- og erfaringsudveksling mellem institutionerne.
Der er kun ét led fra afdelingslederne til “toppen”. Beslutninger kan ofte tages fra dag til dag, med mindre det kræver forældrebestyrelsens mellemkomst eller undersøgelse af en række alternativer.

Vi arbejder målrettet mod at holde de administrative byrder for de enkelte institutioner på et minimum, så kræfterne kan bruges på det pædagogiske arbejde og nærværet med børnene.

Herunder kan I se en video fra vores andre institutioner for at få en fornemmelse for, hvordan dagligdagen på vores institutioner ser ud.